Adverteer in Brokkies

Dit is maklik om in Brokkies te adverteer:

  1. Registreer jouself as adverteerder (vir nuwe adverteerders).
  2. Bestel jou klein advertensie of promosie-artikel.

Hoe advertering in Brokkies werk

Advertensies in Brokkies werk soos ‘n soort ‘classified’ in ‘n koerant. Daar is dus nie ruimte vir te veel omskrywings nie. Die woordbeperking is sowat 50 woorde met ‘n opskrif daarby. Sluit ook jou kontakbesonderhede (insluitende enige webwerfskakels) in. Meegaande vorm sal jou help om dit maklik te doen.

Hier is twee voorbeelde van advertensies wat Brokkies kan akkommodeer:

ABC Rekenaardienste staan altyd reg vir jou
Ons bou rekenaars volgens jou vereistes, installeer netwerke, doen opgraderings en herstelwerk by u huis of kantoor regoor Auckland. Skakel [Naam en van] by [Tel. Nr] of e-pos: [e-posadres]

XYZ vir al jou versekeringsbehoeftes
XYZ het meer as X jaar ervaring in die versekeringswese. Nuwe NZ lewens-, mediese, kar- en huisversekering teen lae premies. Advies en inligting oor jou SA-polisse. Ook huisverbande en gratis NZ testamente vir kliënte. Skakel [tel nr.] alle ure. E-pos: [e-posadres]

Advertensietariewe

Daar is twee tariefkategorieë: vir lang- en korttermynadverteerders.

Permanente of langtermynadverteerders

Dit is adverteerders wat elke week van die jaar, of minstens 25 agtereenvolgende plasings per jaar doen en hulle betaal $10 per plasing. Jy kan bv. 25 plasings bestel, met die versoek om vir elke 5 plasings gefaktureer te word ($50 vir 5 weke). Sommige adverteerders verkies om in siklusse van 10 weke gefaktureer te word, terwyl ander al 25 plasings tegelyk wil betaal.

Sporadiese of enkel-adverteerders

Hierdie advertensies kos $15 per plasing. Dit kos egter net $10 vir ‘n ‘persoonlike’ advertensie soos om ‘n gesinsmotor te koop aan te bied, of iets anders wat nie met ‘n besigheid verband hou nie. Om jou huis tydelik uit te verhuur tel nie as ‘n persoonlike advertensie nie. Dit word onder ‘Besigheid/Akkommodasie’ geplaas.

Betaalde promosie-artikel

Indien jy dink dat jou produk of diens sal baat vind deur sterk sigbaarheid en blootstelling te kry, kan jy oorweeg om eenmalig of af en toe ‘n promosie-artikel (‘advertorial’) te plaas. Dit is ‘n artikel wat jy skryf, en Brokkies se redaksie sal help om dit as nuusartikel te skaaf en te verfyn. Dit word dan bo in die nuusbrief tussen die ander nuusitems geplaas met ‘n mooi foto of twee – selfs ‘n logo - daarby. Dit is ‘n goedkoop en gewilde metode om jou saak bekend te stel, of blootstelling vir jou onderneming te verhoog.

‘n Promosie-artikel kos eenmalig $50 en kan tot 500 woorde lank wees.

So ‘n promosie-artikel sou bv jou eerste advertensiereeks onder die ‘Besigheids’-advertensiekategorie kon inlui of bekend stel, sodat mense meer bewus word dat daar ‘n nuwe advertensie geplaas word.

Hoe gaan 'n mens te werk om te adverteer?

Hierdie nuusbrief word elke week uitgestuur, met enkele uitsonderings soos in die blad aangekondig sal word. Die werklike uitstuurdag mag van week tot week verskil weens onvoorsiene omstandighede.

Stuur jou advertensie in deur meegaande aanlynvorm te gebruik. Ons sal aan die taal en spelling skaaf indien nodig. Ons stuur aan jou ‘n faktuur met bankbesonderhede sodat jy die betaling so gou moontlik kan doen. Die advertensie moet teen ‘n Dinsdagaand ingestuur word om die beste kans te staan om in dieselfde week se uitgawe geplaas te word.

Die redaksie behou die reg voor om advertensieversoeke te aanvaar of van die hand te wys, sonder verstrekking van redes. Die redaksie aanvaar nie verantwoordelikheid vir die korrektheid van advertensies, of vir die gehalte van dienste of produkte wat geadverteer word nie.

Stuur jou advertensie so in

  1. Registreer jouself as adverteerder (vir nuwe adverteerders)
  2. Bestel jou klein advertensie of promosie-artikel.