Adverteer in Brokkies

Dit is maklik om in Brokkies te adverteer:

  1. Registreer jouself as adverteerder (vir nuwe adverteerders).
  2. Bestel jou klein advertensie of promosie-artikel.

Hoe borgskap in die vorm van 'n advertensie in Brokkies werk

Om te verseker dat hierdie gratis gemeenskapsblad kan bly voortbestaan, kan lesers die Brokkies-tydskrifte help borg deur middel van 'n advertensie.  Dit werk byna soos ‘n soort ‘classified’ in ‘n koerant; ons s'n is net langer. Die woordbeperking is sowat 50 woorde met ‘n opskrif daarby. Sluit ook jou kontakbesonderhede (insluitende enige webwerfskakels) in. Meegaande vorm maak dit baie maklik.

Hier is twee voorbeelde van advertensies wat Brokkies kan akkommodeer:

ABC Rekenaardienste staan altyd reg vir jou
Ons bou rekenaars volgens jou vereistes, installeer netwerke, doen opgraderings en herstelwerk by u huis of kantoor regoor Auckland. Skakel [Naam en van] by [Tel. Nr] of e-pos: [e-posadres]

XYZ vir al jou versekeringsbehoeftes
XYZ het meer as X jaar ervaring in die versekeringswese. Nuwe NZ lewens-, mediese, kar- en huisversekering teen lae premies. Advies en inligting oor jou SA-polisse. Ook huisverbande en gratis NZ testamente vir kliënte. Skakel [tel nr.] alle ure. E-pos: [e-posadres]

Advertensietariewe

Daar is twee tariefkategorieë: vir lang- en korttermynadverteerders.

Borgskap deur Permanente of Langtermynadvertensies

Dit is borge wat elke week van die jaar, of minstens 25 agtereenvolgende plasings per jaar, wil adverteer. Hulle betaal $10 per plasing. Jy kan bv. 25 plasings bestel, met die versoek om vir elke 5 plasings gefaktureer te word ($50 vir 5 weke). Sommige adverteerders verkies om in siklusse van 10 weke gefaktureer te word, terwyl ander al 25 plasings tegelyk wil betaal.

SPESIALE REëLING VIR ADVERTEERDERS IN AUS-BROKKIES:  Omdat Aus-Brokkies nog relatief nuut is, was advertering tot nou toe in die meeste gevalle gratis. Hierdie reëling kom nou tot 'n einde en die normale fooi geld soos hier onder uiteen gesit. MAAR: Ons wil die normale fooi geleidelik instel, wat beteken vir die periode tot einde Julie 2018 sal adverteerders in Aus-Brokkies 'n afslag van 50% geniet. Wanneer jy jou advertensie hier onder bestel, kies die normale tarief-opsies; die afslag sal in die faktuur bereken word. In hierdie stadium is Aus-Brokkies se intekenaarstal heelwat laer as Kiwi-Brokkies s'n wat al vir bykans 18 jaar bestaan - vandaar die tussentydse reëling. Mense wat deur hul advertensies Brokkies help borg, maak dit moontlik dat hierdie gratis gemeenskapsdiens kan voortgaan.

Persoonlike advertensies

Persoonlike advertensies is GRATIS. Voorbeelde hiervan is ‘n gesinsmotor wat te koop aangebied word, iets persoonliks wat jy wil verkoop (soos 'n fiets, TV, boek of yskas), iets of iemand waarna jy soek, iets wat jy wil verruil, raad wat jy wil vra, om 'n paar te noem - dus dinge wat nie met ‘n besigheid verband hou nie. (Om jou huis of kamer tydelik uit te verhuur tel nie as ‘n persoonlike advertensie nie. Dit word onder ‘Besigheid/Akkommodasie’ geplaas.)

Sporadiese of enkel-adverteerders (Besigheid)

Hierdie advertensies kos $15 per plasing. Dit sluit in om 'n kamer of jou huis tydelik uit te verhuur. (Indien jy egter 25 of meer hiervan wil plaas, lees 'Permanente langtermynadverteerders' hierbo, aangesien daar 'n goeie afslag aangebied word.)

Betaalde promosie-artikel

Indien jy dink dat jou produk of diens sal baat vind deur sterk sigbaarheid en blootstelling te kry, kan jy oorweeg om eenmalig of af en toe ‘n promosie-artikel (‘advertorial’) te plaas. Dit is ‘n artikel wat jy skryf, en Brokkies se redaksie sal help om dit as nuusartikel te skaaf en te verfyn. Dit word dan bo in die nuusbrief tussen die ander nuusitems geplaas met ‘n mooi foto of twee – selfs ‘n logo - daarby. Dit is ‘n goedkoop en gewilde metode om jou saak bekend te stel, of blootstelling vir jou onderneming te verhoog.

‘n Promosie-artikel kos eenmalig $50 en kan tot 450 woorde lank wees.

So ‘n promosie-artikel sou bv jou eerste advertensiereeks onder die ‘Besigheids’-advertensiekategorie kon inlui of bekend stel, sodat mense meer bewus word dat daar ‘n nuwe gereelde advertensie in daardie afdeling geplaas word.

Hoe gaan 'n mens te werk om te adverteer?

Hierdie nuusbriewe word weekliks tot tweeweekliks uitgestuur, met enkele uitsonderings. Die werklike uitstuurdag mag van week tot week verskil weens onvoorsiene omstandighede.

Stuur jou advertensie in deur meegaande aanlynvorm te gebruik. Ons sal aan die taal en spelling skaaf indien nodig. Ons stuur aan jou ‘n faktuur met bankbesonderhede sodat jy die betaling so gou moontlik kan doen. Die advertensie moet teen ‘n Dinsdagaand ingestuur word om die beste kans te staan om in dieselfde week se uitgawe geplaas te word.

Die redaksie behou die reg voor om advertensieversoeke te aanvaar of van die hand te wys, sonder verstrekking van redes. Die redaksie aanvaar nie verantwoordelikheid vir die korrektheid van advertensies, of vir die gehalte van dienste of produkte wat geadverteer word nie.

Stuur jou advertensie so in

  1. Registreer jouself as adverteerder (vir nuwe adverteerders)
  2. Bestel jou klein advertensie of promosie-artikel.