Brokkies-bydraes

Lesers van Brokkies word uitgenooi om briewe vir die brieweblad, of bydraes vir artikels in te stuur. Bydraes kan oor enigiets handel. Voorbeelde sluit in aktiwiteite of prestasies van lesers of hul kinders op gebiede soos sport, werk, kultuur en ontspanning. Dit kan ook essays wees oor diep sake, of kommentaar oor algemene gebeure om ons. Dit mag selfs goeie, skoon grappe wees. Bydraes sal slegs geplaas word indien die skrywer se naam, van, stad en land verskaf word (let wel, die spesifieke adres is nie nodig nie - ons wil net in die blad kan uitwys wie die skrywer is en uit watter geweste hulle afkomstig is).

Vermy asseblief negatiewe, afbrekende temas. Hoewel 'n tema sensitief mag wees of oor iets negatiefs mag handel, hou dit asseblief konstruktief. Brokkies het nie ten doel om mense die hele tyd te herinner waarom hulle moontlik een land vir 'n ander verruil het nie; daarom sal afbrekende nuus oor enige 'oulande' nie geplaas word nie. Duisende immigrante in Nieu-Seeland en Australië het nog baie familie en vriende in Suider-Afrika, en die meeste van ons het nog 'n sterk gevoel vir ons geboorteland. Brokkies respekteer dit.

Verdere taboes sluit in rassistiese inhoud en blatante afbreking van gelowe, al het Brokkies onbeskaamd 'n Christen-etos wat dikwels in die inhoud op natuurlike wyse manifesteer. Juis vanuit hierdie Christelike etos respekteer die redaksie enige mens, ongeag wat hul geloofskeuse of ras is.

Bydraes oor 'n mens of groep mense MOET foto's van hulle insluit. Dit is goeie kommunikasiepraktyk om die mense waaroor 'n storie handel in foto's uit te beeld. Mense op foto's moet ook geïdentifiseer word sodat 'n sinvolle fotobyskrif daarby geplaas kan word.

Onthou om altyd die bron te erken indien iets ontleen is, en verkry toestemming tot herpublisering indien moontlik. Maak veral seker dat die eienaar van foto's geïdentifiseer is sodat erkenning gegee kan word.

Stuur jou bydrae
Heg jou bydrae aan as 'n aanhangsel, of gebruik die teksveld. Aanhangsels moet nie groter as 5 MB wees nie asb. Die volgende formate sal werk: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt pdf doc docx.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt pdf doc docx.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt pdf doc docx.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt pdf doc docx.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt pdf doc docx.