Brokkies se geskiedenis

Brokkies was oorspronklik ‘n publikasie van Die Afrikaanse Klub van Nieu-Seeland. Hierdie e-pos nuusbrief het teen ongeveer 1999 in Auckland ontstaan as 'n gereelde gesels e-pos wat deur Arina Grobler vir die destydse lede van die Klub hanteer is. Teen ongeveer 2001 het Philip Langenhoven as nuwe redakteur dit verder begin uitbou om nie net klublede nie, maar ook ander Afrikaanse immigrante in Nieu-Seeland te bedien, en het dit 'n nuwe en uitgebreide vorm begin aanneem. Oor die jare heen is die formaat nou en dan aangepas, en die inhoud en intekenaarstal sterk uitgebrei.

Die bestuurskomitee van Die Afrikaanse Klub van Nieu-Seeland het in 2012 besluit om die Klub se werksaamhede op te skort weens redes wat insluit die groeiende tendens dat Afrikaanse immigrante al meer privaat inisiatiewe aanbied, wat die behoefte vir ‘n organisasie wat dit namens hulle doen, laat afneem het. Dit was ook nie meer maklik om vrywilligers te kry om die Klub se aktiwiteite aan te hou reël, of verder op die Bestuurskomitee te dien nie. Dit was eintlik ‘n aanduiding van die sukses van die Klub se vestigingswerk oor die jare heen om die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse kultuur in Nieu-Seeland te help vestig en op natuurlike manier uit te bou.

Die bestuurskomitee het ook besluit om seker te maak dat die suksesvolle Brokkies sou voortgaan, en het die eienaarskap en bedryf daarvan geprivatiseer. Die eerste redakteur in die nuwe model was Thys Oosthuizen. Hy het voortgegaan om Brokkies tot in 2013 te behartig, en het toe besluit om finaal af te tree. Hy het die leisels toe aan Philip Langenhoven terug gehandig, wat in die vroeër bestaan van Brokkies vir sowat 10 jaar die redakteur was. Philip bedryf die nuusbrief nou volgens dieselfde model van finansiële onafhanklikheid as wat dit onder Thys gedoen is.

Lees meer oor hierdie geskiedenis by www.afrikaans.org.nz

Slegs die vorige uitgawes wat onder die nuwe model deur Philip Langenhoven uitgegee is, is op hierdie webwerf beskikbaar.

Na sowat 15 jaar het Brokkies uiteindelik 'n Aussie-boetie gekry. Aus-Brokkies is op 30 Januarie 2016 vir die eerste keer uitgegee, wat meegebring het dat die tradisionele Brokkies tot Kiwi-Brokkies hervernoem is. So bedien Kiwi-Brokkies en Aus-Brokkies hul onderskeie Afrikaanse lesers met gedeeltelik gedeelde inhoud, en sekere inhoud en advertensies wat op elke land alleen van toepassing is.