Wat is Brokkies?

Brokkies is 'n e-posnuusbrief wat primêr gemik is op Suider-Afrikaanse immigrante wat in Nieu-Seeland en Australië woon. Daar is 'n groeiende leserstal vanuit Suidelike Afrika en ander wêrelddele. Brokkies se wortels lê in Nieu-Seeland waar dit reeds sedert 2001 sy intekenaars bedien op die gebiede van kultuur, sosiale skakeling en besigheidsnetwerking. Lees meer oor hierdie vroeë geskiedenis by www.afrikaans.org.nz.

Die blad se uitbreiding na Australië het ook algaande gegroei, tot die punt waar die redakteur besluit het om 'n Brokkies-uitgawe, soortgelyk aan die een vir Nieu-Seeland, vir Australië te begin. Hierdie uitbreiding het gelei tot die daarstelling van 'Aus-Brokkies', wat op 30 Januarie 2016 geloods is. Hoewel daar ooreenstemmings is, is sekere inhoud spesifiek relevant tot elke onderskeie land se lesers. Terselfdertyd is Brokkies tot Kiwi-Brokkies herdoop.

Brokkies het ook 'n groeiende internasionale leserstal, veral in Suidelike Afrika, namate familie en vriende van immigrante ook op die blad inteken om 'in voeling' te bly met hoe hul mense in die nuwe lande aanpas en oor die weg kom.

Brokkies probeer nie 'n hardenuuskoerant wees nie, maar bevat stories oor ons immigrante se doen en late, hul aanpassingsproses en ervarings. Brokkies vier immigrante se prestasies op werk-, kulturele- of sportgebied, of delf ‘n bietjie dieper in sake wat algemeen byval vind by ons mense in hul nuwe omgewing. Beide nuusblaaie help ook om aan immigrante 'n nuwe trots in en lojaliteit teenoor hul nuwe land te ontwikkel, sonder om hul goeie Suider-Afrikaanse wortels te vergeet. Daarom dra die Brokkies-nuusblaaie ook wetenswaardige, positiewe nuus vanuit Suid-Afrika en bied daarmee balans vir immigrante wat in verskillende stadiums van aanpassing is.

Brokkies dien dus ook as ‘n oorbruggingsmedium tussen die ou en die nuwe, en help veral Afrikaanse immigrante verstaan hoe hulle hul identiteit kan behou en terselfdertyd by die nuwe land se fisieke, kulturele en sosiale omgewing kan aanpas. Brokkies het ook heelwat Engelssprekende lesers wat inteken omdat hulle hul vermoë om Afrikaans te lees, wil behou.

Brokkies is ook 'n advertensiemedium wat insluit gemeenskaps-, persoonlike- en sake-advertensies, asook 'n gids van die groeiende aantal Afrikaanse kerke in Nieu-Seeland  en Australië. Gebruik die 'Adverteer'-skakel om jou advertensie te bestel.

Hoewel Brokkies 'n sekulêre blad is, is sy onderliggende etos Christelik. Dit vind uiting in die lys Afrikaanse kerkdienste, weeklikse 'Geestelike Pitkos'-rubriek, en soms in relevante artikels rondom belangrike feestye soos Kersfees en Paasfees.

Brokkies deel al vir 21 jaar lank Afrikaanse lekker uit. Word deel daarvan en skryf in!

Indien jy ‘n goeie idee vir ‘n artikel het of sommer net 'n lekker lesersbrief vir plasing wil skryf, stuur dit aan die redakteur vanaf die 'Bydraes'-bladsy. Gebruik die 'Kontak'-bladsy vir algemene navrae.